Výběr produktu:Čas snímku:Informace o produktu:

Airmass

Airmass produkt, jehož cílem je zobrazení rozdílných vzduchových hmot a výšky tropopauzy. V prvním přiblížení zelené odstíny odpovídají vzduchové hmotě subtropického původu. Tropopauza je zde výrazně výše než v polární vzduchové hmotě, tím pádem nad subtropickou vzduchovou hmotou je méně celkového množství chladného ozónu, a tak je výrazně větší příspěvek zelené složky. Červená složka vypovídá především o množství vlhkosti v horní troposféře. Modrá zobrazuje rozložení vlhkosti a oblačnosti v horní části troposféry. Velké gradienty mezi různě barevnými odstíny mohou indikovat oblasti osy jet-streamu.